کتابها

چگونه در ۶۰ دقیقه بازاریاب شبکه‌ای شویم؟

بازاریابی شبکه‌ای در ایران ـ محمد رویایی ـ انتشارات پرستاچگونه در ۶۰ دقیقه بازاریاب شبکه‌ای شویم؟
مجموعه بازاریابی شبکه‌ای در ایران ـ ۱

نویسنده: محمد رؤیایی
چاپ اول: ۱۳۹۲
انتشارات پرستا
قطع جیبی ـ ۷۵ صفحه
قیمت: ۲،۰۰۰ تومان

فهرست:
روند شکل‌گیری
انتخاب
آموزش و تکثیر
مشتریان و مصرف‌کنندگان نهایی
معرفی فرصت شغلی
گروه فروش

بخشی از مقدمه کتاب:
کتابی که هم اکنون در دستان شماست، حاصل تجربیات و براساس روش‌های کار بازاریابی شبکه‌ای در گذشته و حال می‌باشد. تا کنون کتاب‌های زیادی در این زمینه ترجمه شده و یا با استفاده از مطالب گذشته چاپ شده است. در این کتاب‌ها نکات بسیار ارزشمندی وجود دارد که یا مربوط به علم بازاریابی شبکه‌ای می‌باشد و یا تجربیات افراد موفق در بازاریابی شبکه ای است؛ که همه این مطالب بسیار مفید و کارساز هستند.

اما در این کتاب کوشیده‌ایم با توجه به اتفاقاتی که در بازاریابی شبکه‌ای در ایران رخ داده و تجربیاتی که در این زمینه کسب شده مطالبی ارایه کنیم که مورد نیاز افراد بوده و به بهترین شکل می‌توان از آن‌ها با توجه به فرهنگ ایرانی و شیوه کارکرد بازاریابی شبکه‌ای در ایران استفاده کرد. همچنین مطالبی پیرامون اشتباهاتی که در فهم شیوه انجام کار بازاریابی شبکه‌ای و دسیسه شرکت‌های هرمی که در گذشته وجود داشته است مطرح خواهد شد.
در این کتاب سعی شده مطالب طوری بیان شود که هم برای مبتدیان و هم برای باتجربه‌ها مفید باشد. همچنین تا جای ممکن از بیان مطالب تکراری خودداری شود؛ و مطالب به صورت کاملاً خلاصه و قابل فهم باشد.
شاید در این کتاب با مطالبی آشنا شوید که تا به حال با آن برخورد نداشتید. تفکراتی که تا به حال نداشتید و فکرکردن به آن سخت بوده است. در این تجارت در وهله اول شاگرد باشید بعد معلم؛ در همه حال و همه جا.

داستان بلند «سیاه و سپید» ـ عبدالقدوس الامین

ghalam8سیاه و سپید

مجموعه ادبیات مقاومت اسلامی لبنان ـ ۸

نویسنده: عبدالقدوس الامین
مترجم: شکوه‌السادات حسینی
چاپ اول: ۱۳۹۲
انتشارات پرستا
قطع جیبی ـ  صفحه
قیمت: تومان

مجموعه داستان «تو سهم منی» ـ عبدالله دهینی، ایفا علویه، حسین منصور، حنان مطر، کاتیا نصار، منهال الامین، نجوی الموسوی، ماجده ریّا و موسی صفو

ghalam7تو سهم منی

مجموعه ادبیات مقاومت اسلامی لبنان ـ ۶

نویسندگان: عبدالله دهینی، ایفا علویه، حسین منصور، حنان مطر، کاتیا نصار، منهال الامین، نجوی الموسوی، ماجده ریّا و موسی صفوان
مترجم: زهرا عباسی سمنانی
چاپ اول: ۱۳۹۲
انتشارات پرستا
قطع جیبی ـ ۱۱۶ صفحه
قیمت: ۲،۵۰۰ تومان

مجموعه داستان «و لبخند زد» ـ فضل مخدر، ندی بنجک، سلوی صعب، لینا عبدالساتر، امل ناصر، محمدباقر کجک، نجوی رعد و محمدباقر کرکی

ghalam6و لبخند زد

مجموعه ادبیات مقاومت اسلامی لبنان ـ ۶

نویسندگان: فضل مخدر، ندی بنجک، سلوی صعب، لینا عبدالساتر، امل ناصر، محمدباقر کجک، نجوی رعد و محمدباقر کرکی
مترجم: زهرا عباسی سمنانی
چاپ اول: ۱۳۹۲
انتشارات پرستا
قطع جیبی ـ ۱۱۶ صفحه
قیمت: ۲،۵۰۰ تومان

داستان بلند «شما نخواهید خواست …» ـ حسن نعیم

ghalam5شما نخواهید خواست

مجموعه ادبیات مقاومت اسلامی لبنان ـ ۵

نویسنده: حسن نعیم
مترجم: شکوه‌السادات حسینی
چاپ اول: ۱۳۹۲
انتشارات پرستا
قطع جیبی ـ ۷۶ صفحه
قیمت: ۲،۰۰۰ تومان

مجموعه داستان «بازگشت دوباره» ـ فؤاد مرعی

ghalam3بازگشت دوباره

مجموعه ادبیات مقاومت اسلامی لبنان ـ ۳

نویسنده: فؤاد مرعی
مترجم: شکوه‌السادات حسینی
چاپ اول: ۱۳۹۲
انتشارات پرستا
قطع جیبی ـ ۱۶۸ صفحه
قیمت: ۳،۵۰۰ تومان

کتاب «شهر آدمها، شهر موشها»

 

shahr-adamhaشهر آدمها، شهر موشها
چاپ اول: ۱۳۸۹
انتشارات پرستا
قیمت: ۳،۰۰۰ تومان
———
این کتاب موجود نیست.