کتاب «دستور سواری و تربیت اسب» ـ نوشته استاد اسماعیل نشاطی

dastoor-savariکتاب «دستور سواری و تربیت اسب»
نوشته شادروان استاد اسماعیل نشاطی
چاپ اول: ۱۳۸۹
انتشارات پرستا
قطع رحلی ـ ۲۱۲ صفحه
قیمت: ۱۳،۰۰۰ تومان
———————————————–
فصل اول: کلیات
دانستنی‌ها / مربی و اهمیت نقش او / اندام‌شناسی /  انتخاب اسب / پرستاری / شناسایی اجزای زین و برگ، آبخوری، هویزه / زین کردن / مراقبت از زین و برگ
فصل دوم: آموزش سواری
دانستنی‌ها / سواری ابتدایی / کاربرد کمکهای طبیعی
فصل سوم: تربیت اسب
اصول و قواعد کلی تربیت اسب / کار آزاد / دست‌گردان / تسمه‌گردان(لنژ) / تربیت اسب در حالت سواره / شروع کار روی مانع / سال دوم، تمرینهای پیشرفته / اساس حرکت / تعادل / نتیجه هماهنگ‌کردن عملکرد کمک‌ها و رعایت اصول تربیتی در هدایت اسب / اشکال مختلف تمرین / تعادل در حرکت به طرف مانع و پریدن از آن / سواری عالی / یادآوری
فصل چهارم: رفتار شناسی
 
فصل پنجم: مشکلات و چگونگی حل آنها / فهرست کتابهای منتشرشده در ارتباط با اسب، اسبداری و سوارکاری / فهرست لوح‌های فشرده آموزش سوار و تربیت اسب
———————————————————
برای خرید این کتاب به مراکز توزیع و پخش فروشگاه لوازم سوارکاری اشکان در تهران و دیگر شهرها مراجعه فرمایید:
تهران، شعبه یک: میدان ونک، خیابان ونک، برج آیینه
تلفن: ۸۸۷۹۸۲۳۲(۰۲۱) و ۰۹۱۲۱۴۵۲۱۷۴
تهران، شعبه دو: ضلع شرقی ورزشگاه ازادی، باشگاه سوارکاری آزمون
تلفن: ۴۴۷۳۹۲۲۹(۰۲۱) و ۰۹۱۲۱۲۱۲۲۳۶
تهران، شعبه سه: سه راه تهرانپارس، مجتمع جاری مرجان
تلفن: ۹-۷۷۷۰۸۵۸(۰۲۱) و ۰۹۱۲۱۸۷۷۷۲۵
اصفهان: آبشار دوم، جاده زیار، باشگاه سوارکاری پارادایس
تلفن: ۰۹۱۳۳۲۹۳۰۶۷
شیراز: چهارراه سینما سعدی، ابتدای خیابان قصر دشت، سراجی حق‌نگهدار
تلفن: ۲۳۳۷۳۹۶(۰۷۱۱)
مشهد: بلوار سجاد، چهارراه خیام، مجتمع تجاری خیام، فروشگاه لوازم سوارکاری پویا
تلفن: ۷۶۴۰۴۹۶(۰۵۱۱) و ۰۹۱۵۳۱۶۲۴۵۶
یزد: خیابان ایرانشهر، روبروی راهنمایی و رانندگی، فروشگاه لوازم سوارکاری رخش‌آذین
تلفن: ۶۲۲۹۲۹۴(۰۳۵۱) و ۰۹۱۳۱۵۱۸۳۵۲