مجموعه داستان «بازگشت دوباره» ـ فؤاد مرعی

ghalam3بازگشت دوباره

مجموعه ادبیات مقاومت اسلامی لبنان ـ ۳

نویسنده: فؤاد مرعی
مترجم: شکوه‌السادات حسینی
چاپ اول: ۱۳۹۲
انتشارات پرستا
قطع جیبی ـ ۱۶۸ صفحه
قیمت: ۳،۵۰۰ تومان